SObec Studenec sa prvýkrát spomína ako obec s názvom Kolbachy v roku 1264 pri popise hraníc jednej zo susedných krajín. Vtedy sa začala písať história Studenca. Historické pramene hovoria, že obec založili alebo dosídlili Nemci zo Spišského Podhradia.
Nahrajte Vaše fotky alebo videá z rôznych akcií, podujatí, alebo dokonca z histórie našej obce. Privítame každú jednu fotografiu alebo video. Nahrávanie súborov je jednoduché. Ak by ste mali nejaké problémy, neváhate nás kontaktovať.