Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sa rozumejú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky.

február, 2024

júl, 2023

január, 2023

júl, 2022

apríl, 2022

august, 2021