ADRESA:
Obec Studenec
Studenec 1
053 04 Studenec

t.č.  053/4541213
obecstudenec@gmail.com

STAROSTA OBCE:
Mgr. Tomáš Sivák

mobil: +421 907 730 829
starosta.studenec1@gmail.com

ZÁSTUPCA STAROSTU:
Ing. Miroslav Gonda

POSLANCI:

Ing. Anton Minďaš
Jaroslav Nováček
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Jaroslav Galovič
Bc. Peter Filip

PRACOVNÁ DOBA:
Ing. Alena Sýkorová

– pokladňa
– účtovníctvo
– mzdy
– personalistika
– stavebná agenda

Ing. Katarína Mišenčíková

-dane a poplatky
– registratúra
– stavebná agenda
– úradné overovanie podpisov/listin

Pondelok:   7:30 – 12:30, 13:00 – 15:30
Utorok:      7:30 – 12:30, 13:00 – 15:30
Streda:        7:30 – 12:30, 13:00 – 15:30
Štvrtok:      nestránkový deň
Piatok:        7:30 – 12:30, 13:00 – 15:30

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik – 10 % pracovný úväzok

MATERSKÁ  ŠKOLA STUDENEC

Mgr.Lucia Nováčeková – poverená riaditeľka od 1.9.2021

Monika Šefčiková – učiteľka

Katarína Hricová – upratovačka/pracovníčka výdajne školskej jedálne