Referendum 2015

Výsledky hlasovania v referende 2015

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie
– 384 hlasov
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
– 179 hlasov
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
– 179 hlasov
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
– 0 hlasov
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
– 0 hlasov

 

  • Otázka 1 
  • Otázka 2 
  • Otázka 3 
ÁNO – 174| NIE – 5 
ÁNO – 169| NIE – 8 
ÁNO – 167| NIE – 9