Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva r. 2024