pondelok , 6 február 2023

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva r. 2023