Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva r. 2024

Tlačidlo Späť na začiatok