sobota , 28 máj 2022

Fotopríspevky

Brigády občanov v mesiaci jún 2017

V mesiaci jún 2017  sa uskutočnili pracovné brigády občanov a pracovníkov obce na týchto akciách: 1/ Kontajnerové stojisko – vybudované bolo  jedno vzorové stojisko pre umiestnenie kontajnerov na separovaný zber odpadu. V pláne je ich realizácia po celej   obci a to v miestách, kde sú momentálne rozmiestnené tieto nádoby. …

Čítať ďalej »

Brigáda občanov v dňoch 24.5.-26.5.2017

Starosta obce Studenec Ing.Jozef Rusnák vyslovuje poďakovanie všetkým tým občanom, ktorí sa aj napriek nepriaznivému počasiu v dňoch 24.5.2017 a 26.5.2017 zúčastnili brigády pri vyprataní  vnútorných priestorov rodinného domu č.12 tkz. „Škovirovca“, prípravných prácach pri výstavbe  parkoviska pred Materskou školou a skrašlení životného prostredia v okolí obecného cintorína a kultúrneho …

Čítať ďalej »

MŠ STUDENEC- sokoliarské vystúpenie

Obec Studenec – ako zriaďovateľ Materskej školy v Studenci, v spolupráci s p.riaditeľkou Mgr.Martou Kešeľákovou zabezpečili pre naše deti vystúpenie sokoliara p. Slava Kukurugya z tímu SOKOLIAROV HORUS, sprevádzané moderovaným slovom, ktoré sa uskutočnilo priamo v areáli MŠ. Deti prijali vystúpenie  s nadšením, naživo videli myšiakov, sokola rároha, plamienku driemavú, …

Čítať ďalej »

VÝSLEDKY – 11.ročník stolnotenisového turnaja o „POHÁR STAROSTU OBCE STUDENEC „

Dňa 30.12.2016 sa v našej obci Studenec uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj, za ktorého spoluorganizáciu a úspešný priebeh chcem srdečne poďakovať sponzorovi  podujatia – Ing.Anton Koperdan, ochotným dobrovoľníkom – Štefan Slebodník, Ing.Jozef Rusnák ml. , Mgr. Magdaléna Ľuníková a pracovníkom obce – Anton Hockicko a Stanislav Ryš. Ing.Jozef Rusnák, starosta obce …

Čítať ďalej »

Čaro Vianoc 4.12.2016

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým učinkujúcim, sponzorom,pracovníkom Obecného úradu a mladým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na realizácií programu predvianočného posedenia všetkých občanov obce, spojeného s gratuláciou jubilujúcim dôchodcom, jasličkovaním a  Mikulášskou nádielkou pre naše deti. Prajem všetkým nádherné Vianoce , Božie požehnanie a pokoj  v duši, ktorý nech sa udrží …

Čítať ďalej »

XXXIII.Ročník behu 20 mierových kilometrov okolo Spišského Hradu

V nedeľu 4.9.2016 sa uskutočnil už XXXIII.ročník Behu okolo Spišského Hradu, ktorého sme boli spoluorganizátormi. V našej obci sme zabezpečili občerstvovaciu stanicu a hudobné ozvučenie pre pretekárov a za prácu počas akcie patrí poďakovanie týmto našim občanom, ktorí neváhali podporiť túto akciu vo svojom voľnom čase : Matúš Mlynarčík, Lukáš …

Čítať ďalej »

MŠ Studenec-príprava nového šk.r.2016-2017

V súvislosti s plánom rozvoja,obnovy majetku obce a začatím nového školského roku sme investovali aj s veľkou pomocou sponzorov do rekonštrukcie areálu Materskej školy v Studenci. V interiéri MŠ sme vylepšili skladovacie priestory a doplnili hračky pre naše deti. Exteriér bol vynovený výstavbou nového pieskoviska, altánku, studničky a zrekonštruované boli …

Čítať ďalej »

Multifunkčné ihrisko Studenec-slávnostné otvorenie 18.6.2016

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v Studenci sa uskutočnilo 18.6.2016 za účasti splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Mgr. Dušana Galisa, predsedníčky Mgr. Zuzany Nebusovej, zástupcu sponzora MUDr. Eduarda Čurillu, pozvaných hostí a občanov obce. Po úvodnom vstupe dychovej hudby Ordzovianka, po privítaní hostí moderátorkou podujatia PaedDr. Boženou Švábovou a po …

Čítať ďalej »

MŠ STUDENEC – brigáda rodičov – 24.5.2016

Starosta obce spolu s riaditeľkou MŠ v Studenci – Mgr. Kešelákovou a p. učiteľkou Eliášovou chce týmto poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa dňa 24.5.2016 zúčastnili brigády na úpravu terénu v okolí MŠ a Multifunkčného ihriska a prispeli tak ku skultúrneniu prostredia, v ktorom strávia čas ich deti. Poďakovanie patrí týmto …

Čítať ďalej »