3. Fotopríspevky

Voľby do VÚC v Studenci – 4.11.2017

Dnes ráno o 7.00 hod. sa začali voľby do VÚC a volebná miestnosť – okrsok č.1 bola otvorená aj u nás v obci Studenec.  Oprávnení občania majú možnosť si zvoliť župana a troch poslancov do Vyššieho územného celku Prešov. Prvými voličmi boli manželia Marta a Pavol Petrekovci , hneď za …

Čítať ďalej »

Stretnutie dôchodcov Studenec -7.10.2017

Každoročné v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene sa stretávame a prejavujeme svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú už postriebrené šedinami a konanie  obohatené veľkými životnými múdrosťami. Som rád, že dôchodcovia z našej obce a hostia prijali pozvanie na posedenie, kde si mohli pospomínať na …

Čítať ďalej »

1.KOLO-Stolný tenis-6.liga mužov-SPIŠ-30.9.2017

Obec Studenec má záujem podporovať športové aktivity v obci a poskytnuť tak mladým ľuďom možnosti na aktívne a zmysluplné využitie voľného času. Svedčí o tom aj vybudovanie nového multifunkčného ihriska, ktoré je využívané hlavne na futbal, tenis a činnosť Obecného športového klubu – oddielu stolného tenisu Studenec v 6.lige mužov …

Čítať ďalej »

Odpustová slávnosť Sv.Michala v Studenci – r.2017

V nedeľu 1.10.2017 sa uskutočnila v našom filiálnom kotole odpustová slávnosť Sv.Michala , kde hlavným celebrantom a kazateľom bol vsdp. Mgr. Pavol Žmijovský, riaditeľ Domu Charitas – kňazského domu v Spišskej Kapitule. Slávnosť umocnilo aj vystúpenie Dychovej hudby Ordzovianka a Spevokolu zo Spišského Podhradia. Poďakovanie hospodárskej rady a p.farára Jána …

Čítať ďalej »

DFS DREVENÍK STUDENEC – šk.rok 2017/2018

Obec Studenec na začiatku šk.roku 2017/2018 podporila vznik “ Detského folklórneho súboru Dreveník Studenec „ a poskytla priestor obecného úradu našim najmenším deťom pre rozvoj a zachovanie ľudových tradícií našich predkov. Veľká vďaka za iniciatívu pri vzniku tohto súboru a venovanie svojho voľného času týmto deťom patrí našej občianke, p.učiteľke …

Čítať ďalej »

MŠ STUDENEC -rekonštrukčné práce r.2017-I.etapa

Obec Studenec ako zriaďovateľ Materskej školy v Studenci na základe nevyhovujúceho, havarijného stavu interiérových priestorov (vlhká opadávajúca omietka, plesnivé drevené podlahy, nevyhovujúca elektroinštalácia, starý nábytok), zrealizovala v čase letných prázdnin I.etapu rekonštrukčných prác, ktoré radikálne zlepšili podmienky pre pobyt našich detí v tomto objekte. V prvom rade sa chcem srdečne …

Čítať ďalej »

ŠKC STUDENEC- asanačné práce č.2 -30.8.2017

Po minulotýždňovej asanácií krovu a strešnej krytiny na hospodárskej budove v areáli “ Športovo – kultúrneho centra Studenec“ pokračovali práce búraním drevenej stropnej konštrukcie, kamenných obvodových  múrov stavby, starého kamenného oplotenia a terénnych úpravach za pomoci ťažkých mechanizmov. Na týchto prácach sa z občanov a pracovníkov obce podielali Hockicko Anton, …

Čítať ďalej »

ŠKC STUDENEC-asanácia hosp.budovy č.1-23.8.2017

V areáli budúceho “ Športovo-kultúrneho centra Studenec “ sa dňa 23.8.2017  uskutočnila brigáda pri asanácií starej a nefunkčnej hospodárskej budovy. Na jej mieste je plánovaná výstavba altánku, ktorý bude súčasťou amfiteátra a bude slúžiť občanom obce na kultúrne účely. Chcem sa poďakovať týmto občanom a pracovníkom obce, ktorí zrealizovali demontáž …

Čítať ďalej »