pondelok , 6 február 2023

Fotopríspevky

ŠKC STUDENEC-asanácia hosp.budovy č.1-23.8.2017

V areáli budúceho “ Športovo-kultúrneho centra Studenec “ sa dňa 23.8.2017  uskutočnila brigáda pri asanácií starej a nefunkčnej hospodárskej budovy. Na jej mieste je plánovaná výstavba altánku, ktorý bude súčasťou amfiteátra a bude slúžiť občanom obce na kultúrne účely. Chcem sa poďakovať týmto občanom a pracovníkom obce, ktorí zrealizovali demontáž …

Čítať ďalej »

BRIGÁDA „ŠKOVIROVEC“-17.8.-18.8.2017

V uplynulých dňoch sa pokračovalo v prácach, ktorých cieľom je postupne za pomoci občanov obce vybudovanie “ Športovo – kultúrneho centra v Studenci „a to na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce. Za týmto účelom bol v r.2015 zakúpený  aj starý RD s.č.12 tkz. Škovirovec, ktorý by tiež mal byť …

Čítať ďalej »

REKONŠTRUKCIA MŠ STUDENEC r.2017-klampiarské práce

Obec Studenec z dôvodu havarijného stavu Materskej školy v Studenci začala realizovať v čase letných prázdnin rekonštrukčné práce, ktoré boli rozdelené na viaceré etapy. Kvôli odstráneniu vlhkosti obvodového murivá boli v prvom rade zrealizované klampiarské práce – výmena dažďových žľabov a zvodov na pôvodnej časti MŠ a doplnenie neexistujúcich prvkov …

Čítať ďalej »

Brigády občanov v mesiaci jún 2017

V mesiaci jún 2017  sa uskutočnili pracovné brigády občanov a pracovníkov obce na týchto akciách: 1/ Kontajnerové stojisko – vybudované bolo  jedno vzorové stojisko pre umiestnenie kontajnerov na separovaný zber odpadu. V pláne je ich realizácia po celej   obci a to v miestách, kde sú momentálne rozmiestnené tieto nádoby. …

Čítať ďalej »

Brigáda občanov v dňoch 24.5.-26.5.2017

Starosta obce Studenec Ing.Jozef Rusnák vyslovuje poďakovanie všetkým tým občanom, ktorí sa aj napriek nepriaznivému počasiu v dňoch 24.5.2017 a 26.5.2017 zúčastnili brigády pri vyprataní  vnútorných priestorov rodinného domu č.12 tkz. „Škovirovca“, prípravných prácach pri výstavbe  parkoviska pred Materskou školou a skrašlení životného prostredia v okolí obecného cintorína a kultúrneho …

Čítať ďalej »

MŠ STUDENEC- sokoliarské vystúpenie

Obec Studenec – ako zriaďovateľ Materskej školy v Studenci, v spolupráci s p.riaditeľkou Mgr.Martou Kešeľákovou zabezpečili pre naše deti vystúpenie sokoliara p. Slava Kukurugya z tímu SOKOLIAROV HORUS, sprevádzané moderovaným slovom, ktoré sa uskutočnilo priamo v areáli MŠ. Deti prijali vystúpenie  s nadšením, naživo videli myšiakov, sokola rároha, plamienku driemavú, …

Čítať ďalej »

VÝSLEDKY – 11.ročník stolnotenisového turnaja o „POHÁR STAROSTU OBCE STUDENEC „

Dňa 30.12.2016 sa v našej obci Studenec uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj, za ktorého spoluorganizáciu a úspešný priebeh chcem srdečne poďakovať sponzorovi  podujatia – Ing.Anton Koperdan, ochotným dobrovoľníkom – Štefan Slebodník, Ing.Jozef Rusnák ml. , Mgr. Magdaléna Ľuníková a pracovníkom obce – Anton Hockicko a Stanislav Ryš. Ing.Jozef Rusnák, starosta obce …

Čítať ďalej »

Čaro Vianoc 4.12.2016

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým učinkujúcim, sponzorom,pracovníkom Obecného úradu a mladým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na realizácií programu predvianočného posedenia všetkých občanov obce, spojeného s gratuláciou jubilujúcim dôchodcom, jasličkovaním a  Mikulášskou nádielkou pre naše deti. Prajem všetkým nádherné Vianoce , Božie požehnanie a pokoj  v duši, ktorý nech sa udrží …

Čítať ďalej »