Brigády občanov v mesiaci jún 2017

V mesiaci jún 2017  sa uskutočnili pracovné brigády občanov a pracovníkov obce na týchto akciách:
1/ Kontajnerové stojisko – vybudované bolo  jedno vzorové stojisko pre umiestnenie kontajnerov na separovaný zber odpadu. V pláne je ich realizácia po celej   obci a to v miestách, kde sú momentálne rozmiestnené tieto nádoby. Aktuálne hľadáme finančné zdroje na ich výstavbu. Účelom je aby tieto nádoby neboli chaotický rozdelené, ale aby tieto stojiska plnili aj estetickú funkciu.Na realizácií sa zúčastnili občania z ulice pri ihrisku : Peter Dolný, Ladislav Mišenčík a pracovníci obce Anton Hockicko, Ľorko Ján a Ryš Stanislav.

2/ Skrášľovanie obce a kultúrneho domu – vyčistené boli chodníky po obci, zkultivovaná bola okrasná zeleň v priestore pred predajňou COOP Jednota a Domom športu, doplnené bolo dunajské kamenivo v priestore cintorína. V kultúrnom dome bolo zrepasované staré technické vybavenie kuchyne a chladiarne, tak aby za minimálných nákladov služilo ďalej svojmu účelu. K skrášleniu  a vylepšeniu životného prostredia prispeli občania : Alžbeta Minďášová, Terézia Nováčeková, Eva Rusnáková, Monika Jasovská,Emília Vojtáneková, Viera Škotková, Marta Kolibiarová, Ľudmila Weidnerová, Anna Čurilová, Magda Kulichová, Mária Zelená,Mirka Zelená, Anton Zelený,Peter Zelený a pracovníci obce Anton Hockicko, Ľorko Ján a Ryš Stanislav. O dobrú náladu medzi brigádnikmi sa cestou verejného rozhlasu a  hudobnou produkciou postarala pracovníčka Obecného úradu Ing. Katarína Mišenčíková.

3/ Dažďová kanalizácia a parkovisko pri kostole – na základe požiadavky občanov, z dôvodu zaistenia bezpečnosti cestnej premávky a zamedzení havarijných stavov boli v dolnej časti obce zrealizované práce na dažďovej kanalizácií a vybudovaní provizórneho parkoviska, bez konečnej povrchovej úpravy, ktorá bude urobená po získaní príslušných finančných prostriedkov. Odbornú pomoc pri realizácií kanalizačného dažďového zberača poskytol náš občan Ján Budz a naši vlastní pracovníci Anton Hockicko, Ľorko Ján a Ryš Stanislav.Cestou sponzora bol zabezpečený materiál a strojné mechanizmy potrebné na realizáciu týchto stavebných prác.

Za aktívnu účasť, ochotu pomôcť pri skrášlení obce a vylepšení technického vybavenia objektu kultúrneho domu sa chcem poďakovať všetkým občanov, ktorým nie je ľahostajné v akom životnom prostredí žijú. Srdečná vďaka.

Ing. Jozef Rusnák, starosta obce

 

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.