Kultúrny dom

VIANOCE r.2020 – poďakovanie za prípravu

V mene Obecného úradu sa chcem poďakovať všetkým ochotným občanom, ktorí sa zúčastnili v tejto neľahkej dobe, poznačenej COVIDOM-19 na vianočnej výzdobe obce, montáži centrálneho vianočného stromčeka a priestoru pred a v samotnom kostole a prispeli tak k skrášleniu našej obce. Ďakujem aj p. učiteľkám a detičkám z našej Materskej …

Čítať ďalej »

KULTÚRNY DOM STUDENEC-Kolbach úprava interiéru 01/2018

V rámci zveľaďovania majetku obce a skrášlenia interiéru nášho kultúrneho domu bol v mesiaci január 2018  nainštalovaný  drevený obklad v priestoroch vstupnej chodby a jedálne. Tieto novo osadené prvky plnia dva funkcie a to dizajnovú a ochrannú. Ochranná spočíva v tom, že omietky a maľby chráni pred poškodením vo výške …

Čítať ďalej »

Brigády občanov v mesiaci jún 2017

V mesiaci jún 2017  sa uskutočnili pracovné brigády občanov a pracovníkov obce na týchto akciách: 1/ Kontajnerové stojisko – vybudované bolo  jedno vzorové stojisko pre umiestnenie kontajnerov na separovaný zber odpadu. V pláne je ich realizácia po celej   obci a to v miestách, kde sú momentálne rozmiestnené tieto nádoby. …

Čítať ďalej »