DEŇ OBCE STUDENEC-2.ROČNÍK-16.6.2018-vyhodnotenie akcie

S umyslom pokračovať v tradícií sa dňa 16.6.2018  v obci uskutočnila akcia “ Deň obce Studenec- 2.ročník „, ktorý otvoril o 14:00 hod. starosta obce Ing.Jozef Rusnák, spoločne s moderátorkou podujatia PaedDr.Boženou Švábovou. Program začal už o 9.00 hod. súťažou “ Varenie gulášu „, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev s týmito názvami : Urbariat Studenec,, Husákové deti, Labužníčky, Guľašofci, Vo štvorici po opici a Strechári. Centrálný obecný guľaš vo veľkom kotli varili : Miloš Gaduš, Jozef Marčišovský, Ondrej Pivovarniček, Jozef Cisko a  pomocníčky Beatka Pivovarničková,Terézia Nováčeková, ktorým vyslovujem verejné poďakovanie za ochotu a čas, ktorý strávili pri tejto činnosti. Ozvučenie podujatia zabezpečil p.Štefan Sykora, ktorý zo svojou hudobnou skupinou Country Duo Weterani urobil perfektnú náladu počas celej akcie a jeho vystúpenie sa stáva u nás tradíciou, ľudia ho majú radi. V rámci kultúrneho programu vystúpil ďalší náš  stály hosť Dychová hudba Ordzovianka zo svojim programom a deti z našej MŠ Studenec, pod vedením p.riaditeľky Mgr.Marty Kešeľákovej a p. učiteľky Mgr.Jany Líškovej. Novinkou v našom programe bolo vystúpenie Detského folklórneho súboru „Dreveník “ Studenec pod vedením vedúcej vedúcej PaedDr.Boženy Švábovej, ktorý od 1.9.2017 má vyčlenený priestor na Obecnom úrade v Studenci, kde nacvičuje svoje vystúpenia a umožňuje tak našim deťom spoznávať zvyky a obyčaje našich predkov. Všetky kultúrne vystúpenia zožali u početného publika a pozvaných hostí veľký aplauz.
Pre deti bola zabezpečená atrakcia –  nafukovacia opica, kde sa mohli za príjemného počasia dosýta vyšantiť. Deti sa mohli tiež povoziť po areáli na živom koníkovi, ktorého zabezpečil Ing. Anton Minďáš s dcérkou. O 15:30 hod.sa na obecnom multifunkčnom ihrisku začal futbalový turnaj za účasti 5 mužstiev s týmito názvami – Odpadlíci, Legendy, Studenec, Ordzoviany a Pozberanci. O “ najlepšom guláši “ rozhodovala odborná komisia a jej verdikt sa rodil ťažko, lebo všetky guľaše boli vo veľmi vysokej kvalite, ale niekto musel aj vyhrať. Víťazom sa stalo družstvo  “ Guľašofci „ a  cenu prevzala p.Labudová. Na delenom 2. a 3. mieste sa umiestnili Labužníčky a Husákové deti. Všetky ostatné zúčastnené družstva dostali ceny útechy, ktoré sponzoroval Ing.Anton Mindáš z firmy Kolbach Studenec. O 19.30 hod. bol vyhodnotený futbalový turnaj a jeho víťazom sa stalo mužstvo “ Pozberanci„, na ďalším miestách bolo poradie : Ordzoviany, Studenec, Odpadlíci a Legendy. Prvé tri mužstva dostali krásne poháre s futbalovou tématikou , ktoré sponzoroval Obecný úrad Studenec.Program pokračoval voľnou zábavou – diskotékou až do ranných hodín, s výborným discdžokejom Marcelom Nižníkom.
Občerstvenie  zabezpečil p. Jaroslav Longauer s kolektívom.
Za realizáciu tohto podujatia patrí poďakovanie všetkým učinkujúcim , sponzorom – Kolbach s.r.o.-Ing.Anton Minďáš Studenec, Hortip s.r.o. Studenec, Pro Populo s.r.o. Poprad, Mäsovýroba- Ladislav Kočík Krompachy a týmto našim občanom a pracovníkom obecného úradu, bez ktorých by sa táto akcia nemohla zrealizovať : Anton Hockicko , Ján Ľorko,Lukáš Suchý, Jaroslav Nováček, Mgr. Ladislav Jankovčin + doprava, Ing. Ladislav Janičko, Terézia Nováčeková, Mgr.Marta Kešeľáková , Mgr.Jana Líšková, PaedDr.Božena Švábová, Mária Zelená, Ľubomír Suchý, Lukáš Nemec – úprava cien na guláš,  Alojz Nováček, Štefan Slebodník,  Peter Orinín, Michal Labuda,  Bc.Mirka Zelená, Anton Zelený, Eva Rusnáková, Beatka Pivovarníčková, Ondrej Pivovarniček, Lenka Pivovarničková, Miloš Gaduš, Jozef Marčišovský, Jozef Cisko, Ing.Monika Molčanová, Mgr.Lucia Perunová, Ing.Miroslav Gonda, Ing.Jozef Kaľavský.

Autor: Ing.Jozef Rusnák, starosta obce

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.