pondelok , 4 júl 2022

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva r. 2022