štvrtok , 27 január 2022

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva r. 2022