štvrtok , 1 december 2022

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva r. 2022