Classic Layout

Povinnosť podania daňového priznania do 31.01.2023

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2023. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2022: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2023 sú zapísaní v katastri nehnuteľností, • predali nehnuteľnosť a …

Čítať ďalej »

Poďakovanie starostu – Mikulášske posedenie

V sobotu 10.12.2022 sme v našom kultúrnom dome spoločne strávili adventný čas, kde sme s našimi najmenšími privítali sv. Mikuláša a pochutnali si na výbornej kapustnici. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na našom Mikulášskom posedení – deťom z materskej školy, ktoré s láskou ukázali, čo všetko zvládnu a …

Čítať ďalej »