pondelok , 20 január 2020

Recent Posts

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2020. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2019: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2020 sú zapísaní v katastri nehnuteľností, • predali …

Čítať ďalej »