Školstvo

Materská škola Studenec- MDD 1.6.2018

Medzinárodný deň detí je milý sviatok. Je to veľký deň venovaný deťom, ktoré potrebujú hlavne našu pozornosť a lásku. Aj v MŠ sme pripravili pre deti výnimočný deň plný zážitkov a smiechu. Pri zábavno-športových činnostiach sa deti vyšantili, zabavili a preverili aj svoju obratnosť. Za splnené úlohy p. starosta Ing. Jozef Rusnák každé dieťa …

Čítať ďalej »

Materská škola Studenec- Divadielko o Ferdovi mravcovi

Divadielko o Ferdovi mravcovi Kto by nepoznal príbeh o Ferdovi? Príbeh o mravcovi, ktorý sa stratil z mraveniska a pri svojich potulkách stretol slimáka, pavúka, truhlíka, lienku či  cvrčka a skrotil si aj lúčneho koníka.  Predstavenie plné smiechu a zábavy nám zahrali herci z divadla Sarus z Prešova. Ako poďakovanie za vystúpenie im naše šikovné deti nakreslili nádherný …

Čítať ďalej »

Materská škola Studenec- Deň matiek r.2018

Deň matiek v MŠ Mama … je slovo kratučké, milé, láskavé. Mama, to je láska sama. Láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá, obetavá. Deň matiek a sním spojené slávnostné popoludnie v našej MŠ bol príležitosťou poďakovať  sa  za všetku tú vrelú lásku,  nehu a starostlivosť v podobe programu, ktorým detičky …

Čítať ďalej »

MŠ STUDENEC-poďakovanie za spoluprácu – 22.2.2018

POĎAKOVANIE  ZA  SPOLUPRÁCU Rodina a škola sú dva najdôležitejšie faktory pri výchove a vzdelávaní. Ich vzájomná a ozajstná spolupráca je mimoriadne dôležitá. Chcem vyjadriť srdečné a úprimné poďakovanie za ochotu a spoluprácu pri zveľaďovaní priestorov MŠ  v Studenci rodine Uchaľovej, rodine Šefčíkovej a najmä p. Jozefovi Vikartovskému /dedkovi jedného z našich detí/, ktorý skrášlil našu triedu vlastnou výrobou …

Čítať ďalej »

MŠ+ŠKC STUDENEC-stavebné práce od 1.9.2017 do 31.12.2017

V exteriéri “ Materskej  školy a Športovo-kultúrneho centra obce Studenec “ sa v horeuvedenom období zrealizovali tieto stavebné práce: Materská škola: – drenáž a odizolovanie obvodového kamenného muriva – výstavba novej spláškovej a dažďovej kanalizácie / pre II.etapu rekonštrukcie MŠ/ – nové napojenie strešných zvodov do dažďovej kanalizácie –  realizácia …

Čítať ďalej »

Mobilné planetárium v MŠ Studenec-5.12.2017

Aby sme obohatili a skvalitnili našu výchovno-vzdelávaciu činnosť, dňa 5.12.2017 našu Materskú školu v Studenci navštívilo mobilné planetárium s rozprávkou “ Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu „. Bola to rozprávka o Mesiaci, ktorý sa vydal na dlhú cestu za Slnkom a cestou stretol súhvezdia zverokruhu. Deti sa v …

Čítať ďalej »

MŠ STUDENEC -rekonštrukčné práce r.2017-I.etapa

Obec Studenec ako zriaďovateľ Materskej školy v Studenci na základe nevyhovujúceho, havarijného stavu interiérových priestorov (vlhká opadávajúca omietka, plesnivé drevené podlahy, nevyhovujúca elektroinštalácia, starý nábytok), zrealizovala v čase letných prázdnin I.etapu rekonštrukčných prác, ktoré radikálne zlepšili podmienky pre pobyt našich detí v tomto objekte. V prvom rade sa chcem srdečne …

Čítať ďalej »

REKONŠTRUKCIA MŠ STUDENEC r.2017-klampiarské práce

Obec Studenec z dôvodu havarijného stavu Materskej školy v Studenci začala realizovať v čase letných prázdnin rekonštrukčné práce, ktoré boli rozdelené na viaceré etapy. Kvôli odstráneniu vlhkosti obvodového murivá boli v prvom rade zrealizované klampiarské práce – výmena dažďových žľabov a zvodov na pôvodnej časti MŠ a doplnenie neexistujúcich prvkov …

Čítať ďalej »