nedeľa , 4 jún 2023

2. Oznamy

Oznamy v obci Studenec

január, 2023

  • 3 januára

    Povinnosť podania daňového priznania do 31.01.2023

    Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2023. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2022: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2023 sú zapísaní v katastri nehnuteľností, • predali nehnuteľnosť a …

  • 2 januára

    Novoročné prianie OÚ Studenec

december, 2022