2. Oznamy

Oznamy v obci Studenec

Povinnosť podania daňového priznania do 31.01.2023

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2023. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2022: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2023 sú zapísaní v katastri nehnuteľností, • predali nehnuteľnosť a …

Čítať ďalej »

Vianočný stromček – dovoz a montáž – 2.12.2022

Studenec má od piatku 2.12.2022 vianočný stromček. Jeho osadenie prebehlo v popoludňajších hodinách za pomoci ochotných spoluobčanov, ktorým sa chcem menovite poďakovať: Milošovi Gadušovi, poslancovi obecného zastupiteľstva Jaroslavovi Nováčekovi, Jozefovi Ciskovi, Stanislavovi Stankovi, zamestnancom obecného úradu Antonovi Hockickovi, Jánovi Ľorkovi a firme Hortip, s.r.o.-konateľovi Ing. Václavovi Trtekovi a riaditeľovi Ing. …

Čítať ďalej »