pondelok , 6 február 2023

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.