pondelok , 6 február 2023

Kultúra

Stretnutie dôchodcov Studenec – 20.10.2018

Každý rok sa stretávame v mesiaci októbri, aby sme prejavili svoju úctu našim dôchodcom, pretože si vážime ich celoživotnú prácu, životnú skúsenosť, múdrosť, obetavosť, pri ktorej vôbec nepoznali únavu. Skláňame sa pred rokmi, ktoré naši starí rodičia naplnili činmi pre blaho svojej rodiny, pre blaho našej obce.  Teším sa z …

Čítať ďalej »

DFS Studenec- vystúpenie na Deň obce 16.6.2018

Detský folklór a jarné hry na Deň obce Studenec 16.06.2018 Hráme še my na konopky, žeby buli šumné snopky, málo nás, málo nás, poc Haničko  medzi nás. Tradičná ľudová kultúra na Slovensku je nositeľkou trvalých hodnôt, ktoré je potrebné ochraňovať, zachovávať,  rozvíjať a šíriť. Podiel na tradovaní a šírení folklóru v detskom svete má prostredie, …

Čítať ďalej »

CŠK STUDENEC- výstavba nového objektu SO-07: Altánok

V rámci areálu Centra športu a kultúry Studenec sa zrealizovala výstavba objektu SO-07: ALTÁNOK. Za  to, že táto pekná stavba vznikla patrí moja veľká vďaka generálnemu sponzorovi  Fy Kolbach – Ing. Anton Minďáš Studenec a hlavnému sponzorovi  Fy Hortip s.r.o. Studenec – Ing. Ján Špiner  a zhotoviteľom jednotlivých časti objektu, bez ktorých pomoci by …

Čítať ďalej »

DFS -Deň matiek a Svetový deň rodiny-15.5.2018

Deň matiek sa oslavuje v 2. májovú nedeľu v roku. Je to deň, keď aj deti z DFS Dreveník  v Studenci 15.05.2018 si pripravili jarné pásmo spletené z detských piesní, hier, riekaniek a tancov. Zároveň oslávili aj Svetový deň rodiny a pripojili  veselý rozprávkový príbeh O krtkových nohavičkách s vreckami. Celý program pripravila vedúca DFS PaedDr.Božka Švábová, PhD. …

Čítať ďalej »

DFS DREVENÍK STUDENEC-vynášanie Moreny-14.3.2018

“ Vynášanie Moreny  –  na Spiši Šmertky „ Aj deti zo Studenca si pripravili pásmo „Vynášanie Šmertky“ a vystúpili v MŠ v Studenci 14.03.2018. Radosť z príchodu teplého slniečka prejavili v jarných hrách, ale aj rozprávkou „O prasiatkach a vlkoch.“ Dva týždne pred Veľkou nocou nosili po dedine dievčatá figurínu ženy „Morenu“, na Spiši sa volala Šmertka. …

Čítať ďalej »

DFS Dreveník Studenec-fašiangové vystúpenie-13.2.2018

Detský folklórny súbor „Dreveník “ Studenec svojim fašiangovým vystúpením v Materskej škole v Studenci potešil rodičov, starých rodičov a ostatné zúčastnené detí. Pod vedením svojej vedúcej PaedDr.Božky Švábovej tak pripomenul tradície našich predkov. Ďakujeme za túto akciu a na približenie atmosféry pridávame fotodokumentáciu. Ing.Jozef Rusnák, starosta obce  

Čítať ďalej »

Fašiangové posedenie-11.2.2018

Dňa 11.2.2018 usporiadalo Ružencové spoločenstvo v spolupráci s Obcou Studenec fašiangové posedenie pre všetkých svojich členov a pozvaných hostí. Na tomto stretnutí bola vyhodnotená činnosť spoločenstva za minulý rok 2017 a pripravené bolo aj občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Fašiangovú náladu vytvorila naša vedúca DFS Dreveník Studenec – PaedDr.Božka Švábová spevom …

Čítať ďalej »