Individuálna bytová výstavba Studenec

IBV „SAD“ STUDENEC – nové osvetlenie -1.12.2017

Po dvojročnom úsilí sa nám podarilo cestou MFSR Bratislava zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu osvetlenia chodníkov pre novú individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite „SAD“ v severnej časti obce. Stavebné práce boli zrealizované firmou STRABAG BA, odborné elektroinštalačné práce zrealizoval jej subdodávateľ fy PERÚN-TATRY s.r.o., Poprad. a dňa 1.12.2017 sa …

Čítať ďalej »

IBV „SAD“ STUDENEC-situačný výkres M=1:1000

Obec Studenec – dedinka na území Spiša, v malebnom údolí Levočských vrchov, Braniska a Slovenského Rudohoria, s nádherným výhľadom na Spišský Hrad umožnila mladým rodinám riešiť svoju bytovú otázku výstavbou 28 rodinných domov na pozemkoch v severnej časti obce, v mieste bývalého ovocného sadu. Podrobnejšie viď priložená situácia s popisom …

Čítať ďalej »