Obecný úrad Studenec

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2020. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2019: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2020 sú zapísaní v katastri nehnuteľností, • predali …

Čítať ďalej »

Naši jubilanti – november 2019

Obecný úrad v Studenci v zastúpení starostom obce, poslancami obecného zastupiteľstva a zamestnancami obce želá všetko najlepšie týmto jubilantom, ktorí v mesiaci november oslávili okrúhle jubileum : Alena Suchá   30 r. Ing. Ján Špiner   60 r. Ing. Peter Špiner  60 r. Ing. Andrej Kočiš  70 r.   Oslávencom prajeme  pevné …

Čítať ďalej »