Obecný úrad Studenec

Povinnosť podania daňového priznania do 31.01.2022

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2022. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2021: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2022 sú zapísaní v katastri nehnuteľností, • predali …

Čítať ďalej »